MENU SLUITEN

Persoonlijkheid
van het jaar

De persoonlijkheid van het Jaar’ award is bedoeld om de persoon in de hernieuwbare energie sector te eren die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de branche. Om ervoor te zorgen dat de winnaar deze erkenning verdient, hebben we een aantal criteria opgesteld waaraan de genomineerden moeten voldoen: Hoe vaker iemand genomineerd wordt door drie afzonderlijke personen hoe groter de kans dat deze genomineerd wordt.

Leiderschap:
De genomineerde moet aantoonbaar leiderschap hebben getoond in de hernieuwbare energie sector, bijvoorbeeld door het leiden van succesvolle projecten, het aansturen van teams, of het stimuleren van innovatie en groei.

Zichtbaarheid:
De genomineerde moet zichtbaar zijn binnen de branche en daarbuiten. Dit kan betekenen dat hij/zij aanwezig is op belangrijke evenementen, regelmatig in de media verschijnt, of actief deelneemt aan discussies en debatten over hernieuwbare energie.

Kennisdeling
& inspiratie:

De genomineerde deelt actief zijn/haar kennis en expertise op het gebied van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door het geven van presentaties, het schrijven van artikelen, of het organiseren van workshops en seminars. Daarnaast inspireert hij/zij anderen om zich in te zetten voor duurzame energie.

Impact:
De genomineerde heeft aantoonbare impact gerealiseerd binnen de hernieuwbare energie sector, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het opzetten van succesvolle bedrijven, of het beïnvloeden van beleid en regelgeving.

Samenwerking
& netwerken:

De genomineerde zet zich actief in voor samenwerking binnen de sector, bijvoorbeeld door het opbouwen en onderhouden van netwerken, het initiëren van partnerschappen, of het ondersteunen van andere professionals in de branche.

Duurzaamheid:
& ethiek:

De genomineerde draagt bij aan de duurzaamheid van de hernieuwbare energie sector en hanteert hoge ethische normen bij het nastreven van zijn/haar doelen.

Innovatie:
De genomineerde toont een voortdurende inzet voor innovatie en het vinden van nieuwe manieren om hernieuwbare energie efficiënter en effectiever te maken.

De winnaar van de ‘Persoonlijkheid van het jaar’ award wordt gekozen op basis van deze criteria en zal worden geëerd als een belangrijke ambassadeur voor de hernieuwbare energie sector, die niet alleen zichtbaarheid heeft gecreëerd, maar ook het verhaal van de branche op inspirerende wijze heeft weten over te brengen.