MENU SLUITEN

Commercieel project
van het jaar

Zon op utiliteitsgebouw

De award “Commercieel Project van het Jaar” wordt uitgereikt aan opmerkelijke zonne-energie projecten die zich onderscheiden in de utiliteitsbouwsector. De beoordeling gebeurt aan de hand van:

Robuuste strategie
& kwaliteitsborging:

Naast een solide businessmodel dient het project blijk te geven van een gestructureerde en transparante werkwijze om kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

Optimale energieopwekking
& milieubescherming:

Efficiënte energieproductie moet hand in hand gaan met minimale milieu-impact, afvalreductie en andere milieudoelstellingen.

Innovatie
door technologie:

Toepassing van vooruitstrevende technologieën die niet alleen voor een concurrentievoordeel zorgen, maar ook bijdragen aan het naleven van best practices in de sector.

Gedegen rendement
& consistente kwaliteit:

Terwijl creativiteit en innovatie worden nagestreefd, mogen deze niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid en kwaliteit van de energievoorziening.

Maatschappelijke
bijdrage:

Het project moet bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap, inclusief bewustwordingscampagnes over hernieuwbare energie en milieuvriendelijke praktijken.

Partnerschappen &
ketensamenwerking:

Een bewijs van effectieve samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals leveranciers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in de keten, is essentieel.

Uitbreidingspotentieel:
Naast schaalbaarheid moet het project gemakkelijk toepasbaar zijn in andere contexten of locaties, waarbij het dient als een voorbeeld voor de rest van de sector.

Ethisch &
verantwoordelijk beheer:

Het project dient aantoonbaar te handelen in het belang van alle stakeholders, met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en naleving van relevante gedragscodes.

De ingediende projecten worden beoordeeld op bovenstaande criteria. Het winnende project zal dienen als een lichtend voorbeeld van commerciële excellentie, gekoppeld aan ethische en duurzame praktijken in de utiliteitsbouwsector.