De awards

Utiliteitsproject
van het jaar

De “Utiliteitsproject van het jaar” award in de hernieuwbare energie sector wordt toegekend aan een project dat uitblinkt op het gebied van innovatieve technologieën, duurzaamheid, schaalbaarheid, impact op de gemeenschap en een rendabel businessmodel. Het winnende project maakt gebruik van innovatieve technologieën en toepassingen van hernieuwbare energiebronnen, draagt bij aan CO2-reductie en milieu behoud, heeft potentieel voor opschaling en kan als model dienen voor andere locaties. Bovendien dient het project de lokale gemeenschap te bevorderen door banencreatie, economische groei en verbeterde energievoorziening en -efficiëntie. Het duurzame en innovatieve businessmodel draagt bij aan de bredere ontwikkeling van de hernieuwbare energie sector.

Commercieel
van het jaar

De ‘Commercieel Project van het Jaar’ award erkent uitzonderlijke projecten in de hernieuwbare energie sector die zich onderscheiden door hun commerciële aantrekkingskracht, innovatie en creativiteit. Om te kunnen winnen, moeten de projecten voldoen aan criteria zoals een solide en innovatief businessmodel, efficiënte energieopwekking, gebruik van geavanceerde technologie en apparatuur, creatieve oplossingen voor optimale rendementen, positieve impact op de gemeenschap en omgeving, samenwerking en synergie, schaalbaarheid en replicabiliteit, en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De jury zal zorgvuldig alle inzendingen beoordelen en de winnaar zal het project zijn dat het best aan deze criteria voldoet en het meest succesvol is in het behaalde rendement.

Residentieel
van het jaar

De “Residentieel Project van het Jaar” award beloont het meest opvallende en vooruitstrevende residentiële project in de hernieuwbare energie sector. De jury beoordeelt inzendingen op basis van innovatie en creativiteit, systeemgrootte en efficiëntie, gebruikte apparatuur en kwaliteit, voordelen voor de eindgebruiker, economische haalbaarheid en schaalbaarheid, duurzaamheid en milieu-impact, en samenwerking en betrokkenheid van belanghebbenden. De winnaar wordt gekozen op basis van algehele uitmuntendheid in het bevorderen van hernieuwbare energie in residentiële omgevingen, waarbij de nadruk ligt op innovatieve benaderingen, energie-efficiëntie, verbeterde levenskwaliteit voor bewoners en duurzaamheid.

Distributeur
van het jaar

De ‘Distributeur van het Jaar’ award erkent uitmuntendheid en beloont distributeurs die buitengewone ondersteuning hebben geboden binnen de Nederlandse markt voor hernieuwbare energieprojecten. Om in aanmerking te komen, moeten distributeurs voldoen aan criteria zoals omzetgroei, innovatie, klanttevredenheid, duurzaamheid, samenwerking en partnerschappen, ondersteuning en educatie, maatschappelijke betrokkenheid, en marktleiderschap. Kandidaten moeten bewijsmateriaal leveren om hun prestaties op deze gebieden te ondersteunen. De winnaar wordt gekozen door een deskundige jury op basis van de ingediende bewijzen en de impact van de distributeur op de groei en het succes van de hernieuwbare energiesector in Nederland.

Product
van het jaar

De ‘Product van het Jaar’ award erkent en beloont de meest uitzonderlijke producten in de hernieuwbare energie sector, met speciale aandacht voor zonne-energie en energieopslag. Om kans te maken op deze prestigieuze prijs, moet een product voldoen aan criteria zoals kwaliteit, innovatie, installatiegemak, kostenbesparing, milieu-impact, schaalbaarheid, esthetiek en design, klanttevredenheid, marktpenetratie, en ondersteuning en garantie. Het winnende product wordt gekozen op basis van de beste prestaties op deze gebieden, met als doel de voortdurende groei en ontwikkeling van de hernieuwbare energiesector te stimuleren.

Man/Vrouw
van het jaar

De ‘Man/Vrouw van het Jaar’ award erkent en eert de persoon in de hernieuwbare energie sector die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de branche. De genomineerde moet leiderschap tonen, zichtbaarheid hebben binnen en buiten de sector, kennis delen en inspireren, impact realiseren, samenwerken en netwerken, duurzaamheid en ethiek bevorderen, en innovatief zijn. De winnaar wordt gekozen op basis van deze criteria en zal worden gevierd als een belangrijke ambassadeur voor de hernieuwbare energie sector, die niet alleen zichtbaarheid creëert, maar ook op inspirerende wijze het verhaal van de branche overbrengt.